Styret 2020

 

Styret består av følgende personer:

  • Leder: Mona Viktoria Storteig
  • Kasserer: Carina Beiermann Kjellbakk
  • Styremedlem:Geir Magnus Hardeland
  • Styremedlem:Ann Merthe Bjørgaas
  • Styremedlem: Jan Arild Bergh
 

Årsmøte 2018:


Referater fra styremøter:

    

Årsmøte 14.april 2015: