Famely sports club er en naturlig samarbeidspartner fordi vi begge

jobber for å kapre de samme kundene/ medlemmene.

Videre gis medlemmer i FILS god pris ved tegning av treningsavtale

med Stamina (kontakt klubben for detaljer).

Stamina Fauske sin hjemmeside.
ISE er som de fleste av våre medlemmer fulle av energi. En solid støttespiller for FILS.

Indre Salten Energi sin hjemmeside.