Vår klubbdrakt

Styret i klubben har i styremøte 1.februar 2015 vedtatt retningslinjer for draktbruk i klubben; Retningslinjer for draktbruk i FILS.

Klubbens drakt sesongen 2024

Klubbens drakt sesongen 2015Her er drakten slik den så ut når klubben startet opp: