Historie

Det ble avholdt et stiftelsesmøte 18. september 2008 i Nordlandsbankens kantine.
Møtet kom i stand etter at flere personer på Fauske hadde begynt å diskutere muligheten av å få til et organisert treningsfelleskap for sykkelinteresserte i området og om det eventuelt var grunnlag for å etablere en sykkel klubb på Fauske.

På møtet deltok følgende personer:
 • Espen Andre Johansen
 • Kjell Sæterhaug
 • Svenn Petter Hermansen
 • Johnny Borge Ledsaak
 • Yvonne Mikalsen Kristensen
 • Morten Andre Mikalsen
 • Ragnhild Kosmo Holm
 • Jørn Jonassen
 • Bjørnar Lehne

På møtet ble det fort klart at interessen for å starte en klubb/idrettslag var tilstede og forventet medlemsmasse var stor nok til at det ble vedtatt å gå videre med det alternativet.

Etter at beslutningen om å starte en klubb/ lag var tatt ble det drøftet hvilken organisasjons form klubben/ laget skulle ha, og etter en del avklaring av alternativer ble det vedtatt og danne et idrettslag organisert under Fauske Idrettslag allianseidrettslag.

Det ble også bestemt at formålet for laget/ gruppen skal være å samle sykkelinteresserte for felles trening og å motivere til deltakelse i ulike sykkelritt for dermed å fremme konkurranse og mosjonsidrett gjennom sykling.

Møtet valgte et styre bestående av følgende personer:
 • Leder: Bjørnar Lehne
 • Kasserer: Yvonne Mikalsen Kristensen
 • Styremedlem 1: Morten Andre Mikalsen
 • Styremedlem 2: Johnny Børge Ledsaak
 • Styremedlem 3 og sportslig leder: Kjell Sæterhaug

I tillegg ble følgende posisjoner besatt:

 • Valgkommite 1: Gunnar Myrstad
 • Valgkommite 2: Espen Andre Johansen
 • Revisjon 1: Jan Sture Olsen
 • Revisjon 2: Conny Furuhovde