Klubbcup i Fauske IL Sykkel


I 2014 ble klubbcupen for første gang arrangert med stor suksess.

Ideen bak klubbcupen er to-delt:

  1. Skape en arena for konkurranselik trening for å heve intensiteten på treningen uten å måtte etablere et stort administrativt apparat.
  2. Skape en arena for rekruttering til sporten.

Klubbcupen er åpen for alle.

Under dette menypunktet vil all informasjon om klubbcupen samles og bevares for ettertiden.