Personvernerklæring for Fauske IL sykkel 

Fauske il sykkel er behandlings ansvarlig for de opplysninger som vi samler inn og bruker.

Formål - Opplysningene blir samlet inn for å kunne ivareta medlemsavtalen mellom Fauske IL sykkel og den registrerte. Det er klubbens leder som er kontaktperson i forholdet til personvern i klubben.

Følgende opplysninger blir samlet inn.

  • Navn
  • F. dato
  • Kjønn
  • Adresse
  • E-post adresse
  • Mobil nr.
  • Familiemedlemmer (Ved Familie abonnement, voksen)
Disse opplysningene hentes fra Norges idrettsforbunds database (Min Idrett), eller ved utfyllelse av skjema fra den registrerte. Ved innhenting av opplysninger om barn (under 13 år) så må det foreligge et samtykke fra foresatte.

Behandlingsgrunnlaget
- for opplysningene er med bakgrunn i den nye personvernforordningen, Artikkel 6.1a) som beskriver samtykke fra den registrerte, eller Artikkel 6.1b), som beskriver nødvendig behandling for å kunne oppfylle en avtale som den registrerte er part i. Ved behandling av opplysninger om barn, gjelder bruken av begge artiklene.

Opplysningene behandles på en sikker måte jamfør lov om personopplysninger. Den registrerte blir registrert ved utfyllelse av skjema eller ved selv å legge til sitt medlemskap i klubben på Norges idrettsforbund sine sider. (Min idrett)
Fauske IL sykkel deler ikke opplysningene dine med andre, og bruker heller ikke dine opplysninger til markedsføring eller andre tjenester. (Det kan være at du mottar en mail eller 2 i løpet av året med informasjon om klubbens aktiviteter)

Du har utvidede rettigheter rundt dine personopplysninger og Fauske IL sykkel vil raskt kunne innfri dine rettigheter. Du kan når som helst be om å få dine opplysninger, endret, rettet, flyttet eller slettet. Ved opphør av medlemskap slettes opplysningene fra Fauske IL sykkel sine systemer.


For spørsmål eller ønsker om informasjon om dine opplysninger hos Fauske IL sykkel, ta kontakt med behandlingsansvarlige. (Klubbens leder) Mere info vil være tilgjengelig på nettsiden vår: www.fils.no


Kontakt informasjon: www.fils.no eller e-post: bo-olsen@online.no