Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om klubben, om treninger, om hvordan bli medlem etc., er det bare å ta kontakt på e-post: fauskesykkel@gmail.com

eller ta kontakt med en av styrets medlemmer.NavnFunksjon, roller, oppgaverMeiladresse
Mona Viktoria Eriksen Storteig
Ledermona.storteig@saltdal.kommune.no
Carina Beiermann Kjellbakk
Kasserercbeiermann@hotmail.comAnn Merethe Bjørgaas
Styremedlem
Geir Magnus Hardeland
Styremedlemgeir_hard@hotmail.com
Jan Arild Bergh
Styremedlem