Trimpoeng siden

Gå til denne siden for å se hvor mange poeng du har og hvilke Turer som er tilgjengelig. (Trykk på bildet)Du finner også denne informasjonen i Appen Trimpoeng.

Regler

Her vil det komme info om reglene i poenggivningen for de forskjellige turene som er tilgjengelige.